Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Med hantverkare menas oftast den grupp yrkesverksamma som arbetar med byggarbeten och renovernig. Exempel kan vara snickare, elektriker och murare. Hantverkare kan med andra ord fixa allt i ditt hus. Parallellt kallas folk som sysslar med

"mjuka saker" hantverkare. Exempelvis arbetare inom textilindustrin brukar kallas hantverkare.


Hantverkare


I anslutning till att du hyr en hantverkare kan det vara smart att be om en prisuppgift och se vad priset blir. Hantverkare tar i regel timarvode och slutfakturan varierar en del.Hantverkare